Antipastu:
Favi a cunigghiu
Muffuletti
Mussu e carcagnòlu
Vròcculi e carduna a pastetta
Càciu
Pumaroro siccu
n'Zalata d'arènga

Cumpanàggiu:

Pisci: 
Baccalà a tutti i maneri
Purpetti ri sardi
Purpiceddi murati
Mirruzzi fritti
Tòdani chini
Frittura spiciusa - "Quannu c'è"

Primu:
Pasta ca Anciòva
Pasta chi Sardi
Pasta cu Maccu
Pasta ca Fasòla
Pasta chi vruocculi arriminata
Pasta Pumaroru e milinciani
Pasta ca sasizza e funci
Tagghiarini cacati

Carne:
U' Bollitu
Spezzatinu
Cunigghiu
Sasizza e purpetti
Bruciuluni
Pittinicchi cu sucu
Agnèddu aggrassatu
Trippa
Sasizza e Cavuliceddi
Spitinu ca verdura
Cura cu sucu - "Quannu c'è"

Domenica:
Aniddetti o furnu

Patati o Furnu
Cavuliceddi
n'Zalata vastasa

Frutta ri stagiùni

Cannola e viscotta
I nostri liquori
Acqua e vini quantu ni vuliti e ni viviti

News